ดูดวงทะเบียนกับวันเกิด

auto photo

หากพูดถึงเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขแล้ว ทุกตัวเลขรอบ ๆ ตัว ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและสามารถส่งผลต่อชีวิตแทบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นหากตัวเลขที่อยู่รอบตัวเราเป็นเลขดี เลขมงคลตามความเชื่อแล้ว จะส่งผลให้ชีวิตของเราประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ การงาน การเงินและชีวิตเจริญรุ่งเรือง

เลขทะเบียนมงคลเสริมดวงตามวันเกิด

          เลขทะเบียนรถ เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตตามความเชื่อ การมีรถและขับรถโดยที่ไม่ได้สนใจเลขทะเบียนรถ บางครั้งตัวเลขที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียและทำให้ชีวิตของเรายุ่งยากได้เหมือนกัน ดังนั้นใครที่กำลังจะมีรถหรือออกรถใหม่ควรศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้บ้าง จะได้เลือกเลขทะเบียนที่เป็นมงคลและส่งผลดีกับทั้งคุณและรถตลอดไป

ต่อไปนี้เป็นเลขทะเบียนรถสำหรับคนเกิดวันต่าง ๆ

คนเกิดวันอาทิตย์

เลขทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 3 และ 6

และไม่ควรมี ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ อยู่ในทะเบียน

          คนเกิดวันจันทร์

เลขทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 1 และ 5

และไม่ควรมี อ อยู่ในทะเบียน

คนเกิดวันอังคาร

เลขทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 2 และ 1

และไม่ควรมี ก , ข , ค , ฆ , ง อยู่ในทะเบียน

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

เลขทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 3 และ 8

และไม่ควรมี จ , ฉ , ช , ซ , ฌ , ญ อยู่ในทะเบียน

คนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

เลขทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 5 และ 4

และไม่ควรมี บ , ป , ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ , ม อยู่ในทะเบียน

คนเกิดวันพฤหัสบดี

เลขทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 7

และไม่ควรมี ด , ต , ถ , ท , ธ , น อยู่ในทะเบียน

คนเกิดวันศุกร์

เลขทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 8 และ 7

และไม่ควรมี ย , ร , ล , ว อยู่ในทะเบียน

คนเกิดวันเสาร์

เลขทะเบียนตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 4 และ 6

และไม่ควรมี ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ อยู่ในทะเบียน

ข้อควรระวัง

–          เลขทุกตัวรวมกันต้องได้ไม่น้อยกว่า 5

–          เลขคู่หน้าและคู่หลังรวมกันแล้วต้องได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

–          ตัวเลขตัวแรกรวมกับตัวสุดท้ายต้องได้ 5 ขึ้นไป

–          เลขทุกตัวรวมกันแล้วไม่ควรได้เลข 13 เช่น 0706

–          เลขคู่หน้าและคู่หลังรวมกันไม่ควรเป็นเลข 13 เช่น 4958

–          ไม่ควรมี 1 อยู่หน้าและท้าย เพราะเหมือนเป็นโลงศพ เช่น 1321, 1551, 1871

–          ไม่ควรมีเลข 1 คู่กัน เช่น 11448, 5611, 2113

ทั้งหมดนี้คือเลขทะเบียนรถกับคนเกิดวันต่าง ๆ รวมถึงข้อควรระวังในการเลือกเลข

ทะเบียนรถที่คนมีรถและกำลังจะมีรถควรรู้ไว้ เพื่อให้คุณมีเลขทะเบียนที่ดีและเป็นมงคลกับคุณมากที่สุด…